ข่าวสารอัพเดต

News

EP 15 : ข้อพิจารณา ในการเลือกใช้สูตรคำนวณ ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอก

7 May 2016

ข้อพิจารณา ในการเลือกใช้สูตรคำนวณ ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอก

เสาเข็มตอก หรือแม้กระทั่งเสาเข็มประเภทอื่น ๆ ก็ยังคงมีหน้าที่ในการรองรับน้ำหนัก พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของฐานรากของสิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะให้สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ตึกสูง หรือแม้กระทั่ง บ้านเรือน ให้มีลักษณะคงทน มีมาตรฐาน และเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้ในภายหลัง เพราะฉะนั้น ทางด้านผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้งวิศวกร มักจะทำการคาดคะเน พร้อมทั้งคิดพิจารณา และคำนวณสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับเสาเข็มตอกให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะ  การพิจารณาสูตร เพื่อนำมาใช้ในการคาดคะเนความสามารถของเสาเข็ม ในการรองรับน้ำหนัก มีดังนี้

1.สำหรับสูตรการตอกเสาเข็มนั้น หากเป็นเพราะเพื่อใช้ทำการประเมินค่า ว่าเสาเข็มที่ทำการตอกนั้น จะมีความสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างสูงสุดเท่าใด จะมีอยู่หลายสูตรด้วยกัน ซึ่งแต่ละสูตรจะให้ผลที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น การเลือกใช้สูตรแต่ละสูตร จะต้องเลือกสูตรที่ให้ค่าถูกต้องและมีความใกล้เคียงกับค่าน้ำหนักจริง ที่เสาเข็มแต่ละต้นจะสามารถรองรับน้ำหนักจริงได้

2.สูตรต่าง ๆ ที่นำมาคำนวณเพื่อที่จะตอกเสาด้วยเครื่องจักรนั้น จะต้องให้ค่าผิดไปมาก หากในพื้นที่ดินเป็นดินเหนียว จึงไม่ควรที่จะใช้สูตรเหล่านี้ในสภาพดินดังกล่าว นอกจากว่า ในพื้นที่นั้นได้มีการปรับดินโดยผู้ชำนาญการแล้ว

3.สูตรต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้อยู่ทั่วไปนั้น ถือได้ว่าเป็นสูตรสำหรับ End Bearing Pile ซึ่งจริง ๆ แล้วนั้น ปลายเสาเข็มหยั่งจะอยู่บนชั้นลูกรัง หรือชั้นหินดินดาน หรือแม้กระทั่งในสภาพที่เสาเข็มตอก ไม่สามารถลงได้จริง ๆ ในสภาพดังกล่าวนี้ ทำให้สูตรของ Janbu จะสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และสำหรับสูตรของ Hiley จะให้ผลลัพธ์ในลักษณะที่ดี เท่านั้น

4.จากผลการทำลองเสาเข็มในจำนวน 88 ต้น ของ Michigan State Highway Commission นั้น ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า สูตรของ Gate  มีความเหมาะสมมาก สำหรับในกรณีที่เสาจะต้องรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 400 Kips  หรือประมาณ 200 เมตริกตัน ซึ่ง Olson ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อสรุปเชิงสถิติของเสาเข็มจำนวน 93 ตันแล้วว่า สูตรการตอกเสาเข็มที่มีความเหมาะสม ต่อการนำไปใช้ได้แก่สูตรของ  Hiley และ Janbu พร้อมทั้ง Gate ด้วย

 


โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
089-897-7755 086-338-9933 คลิกเลย!!

หรือสอบถามทาง Line เพียงแค่คลิก!!