ข่าวสารอัพเดต

News

EP 19 : หลักการคิดและการคำนวณ ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

24 June 2016

หลักการคิดและการคำนวณ ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

ถึงแม้ว่าเสาเข็มเจาะ ดูเหมือนจะเป็นเสาเข็มที่มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากทางด้านวิศวกรคำนวณผิดพลาด หรือมีการวางแผนที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลเสียอย่างมหาศาลได้อย่างแน่นอน เพราะเนื่องจากการรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ ยังคงต้องใช้หลักการคำนวณที่ถูกต้อง และมีความแม่นยำเข้าช่วยเท่านั้น ถึงจะสามารถทำให้เสาเข็มเจาะทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด จนกระทั่งไม่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือข้อผิดพลาดในระยะเวลาต่อมา ซึ่งหลักในการคิดและการคำนวณความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ ทางด้านวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ มักจะเป็นผู้กำหนด

ขนาดของเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะตามแบบมาตรฐาน มักจะมีด้วยกัน 4 ขนาด ดังนี้

-          เสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 35 เซนติเมตร

-          เสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 40 เซนติเมตร

-          เสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร

-          เสาเข็มเจาะที่มีขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร

หลักการคิดและการคำนวณ ถึงความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะ

ตามหลักความเป็นจริงแล้วนั้น ปริมาณของเสาเข็มจะต้องขึ้นอยู่กับการรองรับน้ำหนักทั้งหมดเป็นหลัก โดยผู้ออกแบบจะต้องทำการกำหนดให้ได้ และในส่วนของระยะห่างของการเจาะเสาเข็มกับผนังตัวอาคารหรือบ้าน หากจะต้องทำการเจาะเสาเข็มเจาะ ที่มีลักษณะใกล้ชิดกับผนังอาคาร รั้ว หรือตัวบ้าน ในส่วนของระยะห่างของเสาเข็มที่น้อยที่สุด ซึ่งปกติแล้วเสาเข็มมักจะมีขนาด 35 จำเป็นจะต้องห่างกันอย่างน้อย 70 – 80 เซนติเมตร และถ้าหากเสามีขนาดประมาณ 50 ระยะห่างจะต้องอย่างน้อย 90 – 100 เซนติเมตรเท่านั้น  ส่วนในเรื่องของการออกแบบระยะ พร้อมทั้งขนาดของเสาเข็มเจาะ จะต้องมีการคำนวณจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเป็นหลัก ซึ่งจะต้องมีการคำนึงถึงการรองรับน้ำหนักที่มากและน้อยแตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งแบบของสิ่งปลูกสร้าง เพราะฉะนั้นแล้ว ระยะห่างของเสาเข็มอาจจะมีระยะห่างที่เท่ากันและไม่เท่ากันก็ได้ ทุกอย่างมักจะขึ้นอยู่กับการออกแบบขนาดของเสาเข็มเป็นหลัก

ถึงแม้ว่าเสาเข็มเจาะ จะเป็นวัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่แข็งแกร่งสักแค่ไหน แต่การเลือกเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง ย่อมมีความสำคัญมากที่สุดเสมอ เพราะการเลือกนำไปใช้งานที่ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่หลายต่อหลายฝ่ายจะได้รับ จากการเลือกใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นั่นเอง 


โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
089-897-7755 086-338-9933 คลิกเลย!!

หรือสอบถามทาง Line เพียงแค่คลิก!!