ข่าวสารอัพเดต

News

EP 20 : รู้เรื่องเกี่ยวกับเสาเข็ม : อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารทรุดตัว

24 June 2016

รู้เรื่องเกี่ยวกับเสาเข็ม : อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารทรุดตัว

ทุก ๆ กระบวนการที่ถูกนำมาใช้ ผ่านการเลือกใช้เสาเข็มแต่ละประเภทนั้น อาจจะต้องเป็นกระบวนการทางด้านความคิด ที่ถูกจัดเตรียมและมีการวางแผนเอาไว้แล้ว โดยรวมทางด้านวิศวกร พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ มักจะกำหนดลักษณะหรือชนิดของเสาเข็มที่จะทำการเลือกใช้ พร้อมทั้งมีการออกแบบพื้นที่ทั้งหมด ว่ามีความเหมาะสมขนาดไหน อีกทั้งยังคงมีระยะห่างของเสาเข็ม ขนาดของเสาเข็ม ที่ทางด้านวิศวกรหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ จะต้องสามารถให้คำตอบที่แน่แท้ และแท้จริงได้เท่านั้น หากทุกอย่างมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่ ย่อมลดสภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาคารทรุดตัวได้มากเท่านั้น

สาเหตุที่ทำให้อาคารทรุดตัว

1.เสาเข็มอยู่ในดินที่มีลักษณะอ่อนตัว ส่งผลทำให้ปลายเสาเข็มนั้น ไม่สามารถหยั่งลงในชั้นดินเหนียวที่มีลักษณะแข็ง หรือแม้กระทั่งชั้นดินทรายที่มีลักษณะแน่นได้ จนกระทั่งทำให้เกิดการทรุดตัวได้ในที่สุด

2.เสาเข็มที่ถูกนำมาใช้ อาจจะมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดบกพร่องขึ้นมา ซึ่งลักษณะที่ไม่สมบูรณ์หรือแม้กระทั่งการเกิดอาการบกพร่อง สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการขนส่งเสาเข็ม หรือในระหว่างการทำงาน ทุกอย่างย่อมส่งผลทำให้อาคารทรุดตัวได้ทั้งหมด

3.เสาเข็มมีลักษณะเยื้องศูนย์ นับได้ว่าไม่ตรงกับตำแหน่งที่เหมาะสม หรืออาจจะมีการตอกเสาเข็มผิดตำแหน่ง ส่งผลทำให้อาคารเกิดการทรุดตัวได้

4.ปลายของเสาเข็มนั้น อาจจะอยู่บนดินที่ต่างชนิดกันออกไป นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ ที่อาจจะส่งผลทำให้อาคารเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่าย ๆ

5.ดินในบริเวณที่มีการตอกเสาเข็ม อาจจะมีลักษณะเคลื่อนไหล เนื่องจากมีการขุดดินในบริเวณใกล้เคียง หรือแม้กระทั่งเป็นดินริมฝั่งน้ำ ส่งผลทำให้ดินที่อยู่ใต้อาคารเกิดเสียเสถียรภาพได้ในที่สุด หรือไม่เสาเข็มก็ถูกดันจนกระทั่งเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิม

6.กำลังในการรองรับน้ำหนักของเสาเข็ม อาจจะมีลักษณะที่ไม่เพียงพอ จนไม่สามารถแบกรับน้ำหนักจากตัวอาคารได้ ส่งผลทำให้เสาเข็มเกิดการทรุดตัวในที่สุด ซึ่งในส่วนนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญมาก และเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยทีเดียวค่ะ


โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
089-897-7755 086-338-9933 คลิกเลย!!

หรือสอบถามทาง Line เพียงแค่คลิก!!