ข่าวสารอัพเดต

News

EP 24 : ประเภทของฐานรากที่ควรทำความเข้าใจ

3 November 2016

ระเภทของฐานรากที่ควรทำความเข้าใจ

ด้วยลักษณะของงานฐานราก ที่ถือได้ว่าเป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากงานฐานรากจะเป็นฐานเริ่มต้นของการก่อสร้างบ้านเรือน และสถานที่พักอาศัยทุกรูปแบบ เพื่อที่จะใช้ให้เป็นส่วนสำคัญ ที่สามารถรองรับน้ำหนักของตัวบ้านได้ทั้งหมด ซึ่งงานฐานรากที่ว่านี้จะเป็นงานที่ถูกเก็บรายละเอียด และถูกฝังเอาไว้อยู่ใต้ดิน ในส่วนของงานฐานรากนี้ จึงสามารถแบ่งออกเป็น 3ประเภทได้ดังนี้

  1. 1.    งานฐานรากเสาเข็ม

สำหรับงานฐานรากเสาเข็ม ถือได้ว่าเป็นการวางฐานรากของตัวบ้าน ด้วยการตอกเสาเข็มให้ลงลึกไปภายในชั้นดิน ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับดินเนื้ออ่อน ๆ แต่จะไม่สามารถรองรับน้ำหนักของโครงสร้างบ้านได้อย่างหนักแน่น สำหรับจุดเด่นของงานฐานรากแบบเสาเข็มนี้ ถือได้ว่าเป็นฐานรากแบบลงลึก และนิยมใช้กันในปัจจุบันก็คือ เสาเข็มคอนกรีต หรือ เสาเข็มไม้ เพื่อใช้สำหรับบ้านไม้

  1. 2.    งานฐานรากแบบแผ่

สำหรับงานฐานรากแบบแผ่ จะถือได้ว่าเป็นงานฐานรากแบบตื้น มักจะนิยมใช้กับดินเนื้อแข็ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นดินที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก และสามารถรองรับน้ำหนักของตัวบ้านได้ทั้งหมด ส่งผลทำให้ไม่ต้องเลือกใช้เสาเข็ม เพื่อเข้ามาช่วยในการรองรับน้ำหนักตัวบ้าน แต่งานรากฐานแบบนี้จะมีความลึกแค่เพียง 2 – 3 เมตรเท่านั้น โดยที่เราจะต้องมั่นใจว่า ในส่วนของชั้นดินจะมีความหนาแน่นอย่างเหมาะสมด้วย ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดอาการทรุดตัวได้ในภายหลังนั่นเอง

  1. 3.    งานฐานรากแบบตอม่อ

สำหรับงานฐานรากในรูปแบบนี้ จะเป็นการจัดทำฐานในรูปแบบคอนกรีตตอม่อหล่อลึกลงไปภายในชั้นดินหรือน้ำ ถือได้ว่าเป็นงานฐานรากที่มีความแข็งแกร่งมาก ส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมใช้กันในการสร้างบ้านพักอาศัย 


โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
089-897-7755 086-338-9933 คลิกเลย!!

หรือสอบถามทาง Line เพียงแค่คลิก!!