ข่าวสารอัพเดต

News

แก้ไขปัญหาอาคารทรุด อาคารร้าว อาคารเอียง บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านเอียง (แก้ไขอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม)

2 May 2012

อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารทรุด อาคารเอียง อาคารร้าว บ้านทรุด บ้านเอียง บ้านร้าว มาดูกัน !

ในการสร้างบ้านใหญ่ๆของคนส่วนมากในปัจจุบันนั้นปัญหาใหญ่สำคัญก็คือไม่รู้การสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเท่าไรนัก จนเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆก็มักจะเกิดปัญหาตามมา เช่น บ้านร้าว, โครงสร้างหลักทรุด, อาคารทรุด, อาคารเอียงและร้าว เป็นต้น แต่ถ้าหากเราพอจะมีถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านก็น่าจะพอทำให้แก้ไขปัญหาบ้านร้าวและอาคารทรุดได้อยู่บ้าง

โดยในวันนี้ทางทีมงานของบริษัทฐานสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรากฐานและโครงสร้างของบ้าน/อาคารจะพาทุกท่านไปแก้ไขปัญหาบ้านร้าวและอาคารทรุดให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ซึ่งต้องศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้ บ้านร้าว, บ้านทรุด, อาคารทรุด, อาคารเอียง หรือ อาคารร้าวเป็นลำดับแรก

1. ตัวของเสาเข็มบ้านนั้นตั้งอยู่ในดินอ่อนซึ่งแท้จริงแล้วนั้นไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเท่าไรนักเพราะตัวเสาเข็มของบ้านหรืออาคารนั้นอาจจะสั้นทำให้ตัวปลายเสาเข็มของบ้านหรืออาคารไม่หยั่งลงในชั้นดินเหนียวแข็งหรือทรายแน่นตามหลักวิศวกรรม จึงทำให้บ้านหรืออาคารมีโอกาสร้าวและทรุดสูง

2. เสาเข็มของบ้านหรืออาคารนั้นเกิดความบกพร่อง โดยตัวรากฐานของเสาเข็มเกิดแตกหรือหักจากการขนส่งหรือขณะกดลงดิน หรืออาจจะเกิดปัญหาจากปลอกเหล็กกันดินขาดถ้าหากเป็นเสาเข็มอาคารแบบเจาะ ซึ่งนั้นอาจจะเป็นปัญหาทำให้บ้านร้าวหรืออาคารทรุดก็ได้เช่นกัน

3. ตัวฐานเสาเข็มของบ้านเกิดอาการเยื้องศูนย์ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ศูนย์กลางของเสาเข็มอาคาร/บ้าน หรือกลุ่มเสาเข็มเยื้องตำแหน่งกับเสาอาคาร/บ้าน ทำให้น้ำหนักตัวอาคาร/บ้านกดลงมากเกินไปทำให้ครอบหัวเสาเข็มบ้าน/อาคาร เกิดอาการพลิกตัวออกจากรากฐานและโครงสร้างหลักของบ้าน/อาคารไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเช่นเดียวกัน

4. ปลายเสาเข็มอยู่บนดินต่างชนิด การเลือกใช้เสาเข็มยาวเท่ากันไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดปัญหา หากปลายเสาเข็มส่วนหนึ่งอยู่ในดินแข็งหรือทรายแน่น ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในชั้นดินอ่อน เสาเข็มจะทรุดตัวไม่เท่ากัน

5. การขุด/เจาะดินบริเวณข้างเคียงหรือดินริมฝั่งน้ำนั้นจะทำให้รากฐานของบ้าน/อาคารนั้นอาจจะเกิดปัญหาการเคลื่อนไหลได้ โดยหากเคลื่อนไหวมากๆใต้โครงสร้างของบ้าน/อาคาร ก็อาจจะทำปัญหาตามมาได้จนบ้าน/อาคารทรุด เช่น ครอบหัวเสาเข็ม ( ฐานรากของบ้าน/อาคาร ) นั้นเกิดการเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

6. ปัญหาของบ้านร้าว/อาคารทรุดในท้ายที่สุดแล้วอาจจะเกิดจากกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มไม่เพียงพอหาว่ากันตามถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เช่น ในบางครั้งพบว่าเสาเข็มของบ้าน/อาคารมีขนาดหน้าตัดของเสาเข็มเล็กเกินไป กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มไม่เพียงพอที่จะแบกทานน้ำหนักซึ่งทำให้รากฐานไม่แข็งแรงเพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาหลักทำให้บ้านทรุด,บ้านร้าว,บ้านเอียง,อาคารทรุด,อาคารร้าวและอาคารเอียง ซึ่งหากเกิดปัญหาใหญ่แล้วจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอย่างรวดเร็วเป็นอย่างแรกเพื่อทำให้โครงสร้าง/รากฐานของบ้านและอาคารนั้นกลับมาถูกต้องที่สุด

ซึ่งทั้งหมดนั้นหากฐานรากของบ้าน/อาคารไร้ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยโครงสร้างเช่น เช่น เสา คาน พื้น นั้นเกิดอาการแตกหรือร้าว ซึ่งจะมีการหนัก-เบามากน้อยต่างกันแต่ท้ายท้ายที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาบ้านร้าวและอาคารทรุดได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันเนื่องจากตัวรากฐานและโครงสร้างไม่มีความแข็งแรงแล้ว

แล้วหากว่ากันตามความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วหละ??
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้าน หรืออาคารของเราเกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน ?

1. การแก้ไขปัญหาบ้านร้าวในเบื้องต้นนั้นต้องทำการทดสอบระดับพื้นบ้าน/อาคารว่าเอียงหรือไม่ โดยทดสอบจากการกลิ้งวัตถุทรงกลมบนพื้นบ้าน/อาคาร หรือจะทำการวัดโดยระดับน้ำซึ่งเป็นวิธีทำแม่นยำและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่สุดแล้ว

2. ตัวบ้าน/อาคารนั้นเกิดการแตกร้าวเป็นมุมเฉียง 45 องศาที่ผนัง (บ้าน/อาคารมีรอยร้าว) โดยรอยแตกที่กว้างและยาวขึ้นแสดงถึงการทรุดตัวที่มากขึ้นของบ้านซึ่งทำให้บ้านร้าวหรืออาคารทรุดในระยะยาว

3. แก้ไขปัญหาบ้านร้าวต้องเริ่มจากฐานรากหลัก เช่น เสา คาน พื้น เพราะหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วละก็จำทำให้การแก้ปัญหาบ้านร้าว/อาคารทรุดนั้นยากขึ้นไปอีก

How to know ... that the buildings of the settlement are not equal?

  1. The inclined plane. Test may be taken with water or a sphere rolling on the floor to check the level different.
  2. The oblique angle of 45 degrees to the wall is broken by the crack width and length up to a larger settlement.
  3. The main antenna beam separation as a ground of separation is different from almost loud of cracking. Check the house. There are no less important than checking out around the house. For houses built of reinforced concrete. Check the soil for a house that has collapsed or not. If the soil has been moved to the foundation may collapse. In addition, this property may cause the concrete floor has been backed up If your home has a cracks parallel to the pole. Because of that pole, was flooded for a long time. Cause steel corrosion. Pressure to come off the concrete pillar that will not load. It will not cause immediate problems. But let it be harmful to the residential. If the crack is horizontal, this may cause problems with cracks parallel to the pole. If there is moisture under the concrete floor, second floor will be line of the fracture must be braced to the floor collapsed. The upper pole before rushing to changes when flooded. Survey the wooden pole on the ground floor. That‘s often the problem is corrosion of the boundary pillars on the beam to the dry air. The wood has a high heat.

โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
089-897-7755 086-338-9933 คลิกเลย!!

หรือสอบถามทาง Line เพียงแค่คลิก!!