สำรวจจุดบกพร่องของอาคาร

Service

สำรวจจุดบกพร่องของอาคาร Building Defect Check

สำรวจจุดบกพร่องของ บ้าน และ อาคาร จุดบกพร่องที่ว่า ทำไมอาคารจึงทรุดตัว และการทรุดตัว มีสาเหตุหลักๆ มาจากอะไร?

 1. การก่อสร้างอาคารในระบบฐานรากตื้น เช่น ใช้เสาเข็มสั้น 6 เมตร, เข็มไม้, ฐานรากแผ่, หรือพื้นชนิดวางบนดิน โดยเฉพาะชั้นดินในกรุงเทพและปริมณฑล ดินชั้นบนมีลักษณะเป็นดินเหนียวอ่อน เกิดการยุบอัดตัว หรือทรุดตัวได้มาก กรณีเช่นนี้ถือว่าไม่อันตรายแต่อย่างใด ถ้าโครงสร้างมีการทรุดตัวเท่าๆ กัน
 2. การก่อสร้างที่ใช้ระบบฐานรากแตกต่างกัน เช่น งานต่อเติม, ดัดแปลง เป็นต้น ในกรณีนี้ถ้าดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกหลักวิศวกรรม ไม่มีการตัด Joint หรือมีการเชื่อมโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดเข้ากับตัวบ้าน อาจเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน, ทรุดร้าว, ทรุดเอียง ถ้ามีการเชื่อมโครงสร้างกับโครงสร้างเดิม อาจเกิดการยึดรั้งและส่งผลกับโครงสร้างเดิมด้วย โดยถ้าโครงสร้างหลักมีการแตกร้าวถือว่าเป็นการทรุดที่อันตราย
 3. ความบกพร่องของเสาเข็มเอง เช่น เสาเข็มหัก, เสาเข็มชำรุด, เสาเข็มเดี่ยวเยื้องศูนย์, ฐานรากพลิก, เสาเข็มตอกไม่ได้ Blow Count เป็นต้น ส่วนใหญ่จะรู้เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเกิดความบกพร่องให้เห็น เช่น ผนังร้าวในแนวทแยง 45 องศา คล้ายๆ กันในทุกชั้น, มีเสียงโครงสร้างลั่น เป็นต้น ถือเป็นการทรุดที่อันตรายและจำเป็นต้องรีบแก้ไขเช่นเดียวกัน
 4. การออกแบบฐานรากที่ผิดพลาด เช่น ไม่มีการเจาะสำรวจดิน, น้ำหนักบรรทุกจริงที่ถ่ายลงเสาเข็มต่อต้น ในแต่ละฐานรากไม่เท่ากัน เป็นต้น

เราจะรู้ได้อย่างไร...ว่าอาคารของเราเกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน?

 1. ระดับพื้นเอียง อาจทดสอบได้โดยการถ่ายระดับน้ำหรือกลิ้งวัตถุทรงกลมบนพื้นเพื่อตรวจสอบระดับ ที่แตกต่างกัน
 2. เกิดการแตกร้าวเป็นมุมเฉียง 45 องศาที่ผนังโดยรอยแตกที่กว้างและยาวขึ้นแสดงถึงการทรุดตัวที่มากขึ้น
 3. โครงสร้างหลักมีการแตกร้าว เช่น เสา คาน พื้น โดยอาการของการแตกร้าวจะแตกต่างกันออกไป รวมถึงมีเสียงแตกลั่นในบางครั้ง

การตรวจสอบตัวบ้านก็ มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการตรวจดูสภาพรอบบ้าน สำหรับบ้านที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ตรวจดูดินที่รองรับตัวบ้านว่ามีการยุบตัวหรือไม่ หากดินมีการยุบตัวอาจทำให้ฐานรากขยับตัวได้ นอกจากนี้การที่ดินยุบตัวอาจทำให้พื้นคอนกรีตชั้นล่างเกิดอาการแอ่นตัวขึ้น ได้

หากพบว่าเสาบ้านมี รอยแตกขนานกับเสา ให้เร่งทำการแก้ไข เพราะการที่เสาบ้านถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อาจทำให้เหล็กเป็นสนิม ดันให้คอนกรีตแตกหลุดออกมาได้ ซึ่งจะทำให้ เสาไม่สามารถรับน้ำหนักได้ แม้จะไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในทันที แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อยู่อาศัยได้

สำหรับคานรับพื้นชั้นบน หากพบรอยแตกตามแนวนอน ให้รีบแก้ไขด่วนเช่นกัน เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาเดียวกับรอยแตกที่ขนานกับเสา

พื้นคอนกรีตชั้น 2 ถ้ามีความชื้นใต้พื้น จะเกิดรอยแตกเป็นเส้น ต้องรีบทำการค้ำยันไม่ให้พื้นทรุดตัวลงมา ก่อนเร่งรีบทำการแก้ไข ส่วนเสาชั้นบน ถ้าน้ำท่วมถึง ให้ทำการสำรวจเช่นเดียวกับเสาชั้นล่างกรณีบ้านไม้ มักพบปัญหาไม้ผุกร่อนตามตำแหน่งรอยต่อ เสากับคาน หรือคานกับพื้น เนื่องจากมีความชื้นสลับกับแห้ง ทำให้ไม้มีโอกาสแตกร่อนได้สูง

Building Defect Explored

Explore the shortcomings of the homes and buildings that bug. So why the building collapsed

 1. The construction of shallow foundations in such a short piling six feet, needles, wood, spread footing, or the type placed on the ground such as the soil in and around Bangkok. The top layer of soil is soft clay will be collapse of the compact or dropped out. This is not harmful in any way. If the structure has collapsed as well equal.
 2. The construction of the foundations of different systems such as the addition, modification, etc. In this case, if the construction is not engineers of the Joint or any part of the structure into the house may be due to unequal settlement, subsidence, cracking, subsidence, tilt, if the structure of the original structure. May be size and retain the original structure, with the result. If the structure has collapsed, the danger of cracking is considered.
 3. The failure of the pile to the pile before, piling damaged, single pile misalignment, foundation shifting, piling hammer not Blow Count as most will know when construction is complete, the failure to see such a wall crack angle of 45 degrees. Similar in all classes, there is a collapsed structure, so he is dangerous and needs to be modified as well
 4. The design of foundations for such a mistake does not penetrate the soil, the load taken to the ground. The foundation is the same

How to know ... that the buildings of the settlement are not equal?

 1. The inclined plane. Test may be taken with water or a sphere rolling on the floor to check the level different.
 2. The oblique angle of 45 degrees to the wall is broken by the crack width and length up to a larger settlement.
 3. The main antenna beam separation as a ground of separation is different from almost loud of cracking.

Check the house. There are no less important than checking out around the house. For houses built of reinforced concrete. Check the soil for a house that has collapsed or not. If the soil has been moved to the foundation may collapse. In addition, this property may cause the concrete floor has been backed up

If your home has a cracks parallel to the pole. Because of that pole, was flooded for a long time. Cause steel corrosion. Pressure to come off the concrete pillar that will not load. It will not cause immediate problems. But let it be harmful to the residential.

If the crack is horizontal, this may cause problems with cracks parallel to the pole.

If there is moisture under the concrete floor, second floor will be line of the fracture must be braced to the floor collapsed. The upper pole before rushing to changes when flooded. Survey the wooden pole on the ground floor. That‘s often the problem is corrosion of the boundary pillars on the beam to the dry air. The wood has a high heat.