ตอกเสาเข็มไมโครไพล์

Service

บ้าน/อาคารนั้นก็ต่างต้องการรากฐานที่แข็งแรง ทนทานเพื่อทำให้มันมีความมั่นคง แข็งแรง ซึ่งตัวของเสาเข็มนั้นถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างบ้าน/อาคาร เพราะมีหน้าที่รับน้ำหนักจากส่วนต่างๆของบ้าน การเลือกเสาเข็มอย่างเหมาะสม และการควบคุมการก่อสร้างอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลัง

โดยทั่วไปเสาเข็มสำหรับการตอกเสาเข็มบ้าน/อาคารนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เสาเข็มตอก และเสาเข็มเจาะ

1. เริ่มต้นกันที่เสาเข็มตอกคือ เสาเข็มที่เห็นอยู่ทั่วไป มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆ มีหน้าตัดเป็นรูปเหลี่ยม กลม หรือตัวไอ ( I ) ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสาเข็มคอนกรีตรูปหกเหลี่ยมจึงเหมาะที่จะใช้กับโครงสร้างขนาดเล็กๆหรือตอกเสาเข็มในบริเวณบ้าน เช่น รั้ว ศาลพระภูมิ เป็นต้น โดยการตอกเสาเข็มบ้าน/อาคารด้วยวิธีการนี้จะใช้ปั้นจั่นตอกลงไปในพื้นดิน

2. เป็นการตอกเสาเจ็มโดยใช้เสาเข็มเจาะเปียก ซึ่งการตอกเสาเข็มประเภทนี้นั้นใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าเสาเข็มตอกจึงใช้ได้ดีกับการก่อสร้างในพื้นที่แคบๆและมีการจัดกัดของพื้นที่เนื่องจากวิธีการตอกเสาเข็มแบบนี้นั้นจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเสาเข็มตอก

3. การใช้เสาเข็มเจาะแห้ง การตอกเสาเข็มบ้าน/อาคารประเภทนี้จะต้องควบคุมคุณภาพการก่อสร้างมากว่าเสาเข็มแบบตอก โดยวิธีการตอกเสาเข็มโดยการใช้เสาเข็มเจาะแห้งนั้นมีขั้นตอนการทำงานโดยเริ่มจากการกดปลอกเหล็กกันดินพังลงไปในตำแหน่งที่ต้องการเจาะเสาเข็ม ซึ่งจะเจาะเสาเข็มลงไปให้ได้ความลึกที่กำหนด แล้วจึงใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงไปในบริเวณฐานรากของมันซึ่งการควบคุมคุณภาพของเสาเข็มเจาะแห้งนั้น จะต้องมีการตรวจสอบในขั้นตอนสำคัญๆตั้งแต่ยังไม่เริ่มเจาะเสาเข็มบ้าน/อาคาร โดยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบตำแหน่งการลงปลอกเหล็กว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีของรากฐาน จากนั้นต่อมาจึงตรวจสอบดูว่ารูเจาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง, ความลึก, ขนาด และรูปร่างตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือไม่ให้ถูกต้องการหลักการเจาะเสาเข็มโดยทางทีมงานวิศวกร ซึ่งสิ่งสำคัญต้องตรวจสอบก้นหลุมให้ดีเมื่อทำการเจาะเสาเข็มบ้าน/อาคารเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาจะเป็นวิธีการควบคุมคุณภาพของเสาเข็มเจาะแห้งในการตอกเสาเข็ม โดยเริ่มต้นคือการตรวจสอบว่าปริมาณของคอนกรีตที่ใช้เทใกล้เคียงกับปริมาณของดินที่ถูกเจาะออกไปหรือไม่ในการทำข้างต้น โดยในการเทคอนกรีตนั้นโดยปกติคอนกรีตจะยุบตัวลงหลังจากที่ถอดปลอกเหล็กออก ดังนั้นจึงควรเทคอนกรีตบ้าน/อาคารควรทำทันที เพื่อไม่ให้ตัวของเสาเข็มนั้นเบี้ยวจนรากฐานของโครงสร้างนั้นอยู่ในสภาพเอียงตามไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาการรับน้ำหนักอาคารภายหลังจากทำการเจาะเสาเข็มบ้าน/อาคารไปแล้ว

โดยทั่วไปในการเริ่มต้นทำฐานราก, ตอกเสาเข็มและลงเสาเข็มก่อนก่อสร้างบ้าน วิศวกรมักเลือกใช้เสาเข็มตอก เพราะอันดับแรกคือมีราคาถูกกว่าเสาเข็มเจาะและสามารถตรวจสอบคุณภาพหลังการตอกเสาเข็มได้ง่ายกว่า แต่เสาเข็มตอกเองก็มีข้อเสียเช่นกันคือไม่สามารถขนส่งเสาเข็มเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างได้หากแคบเกินไป อีกทั้งการตอกเสาเข็มด้วยวิธิการใช้เสาเข็มตอกยังทำให้เกิดการเสียงดังและแรงสั่งสะเทือน ซึ่งอาจทำให้บ้านที่อยู่ติดๆกันแตกร้าว จนอาจะทำให้รากฐานหรือโครงสร้างของบ้านข้างๆนั้นร่วมตามไปด้วยได้ ซึ่งหากการตอกเสาเข็มนั้นมีพื้นที่จำกัดเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้เสาเข็มเจาะที่มีราคาแพงกว่า แต่ต้องมีการควบคุมคุณภาพให้ดีหลังจากทำการตอกเสาเข็มบ้าน/อาคารไปแล้ว

สำหรับหน้าที่ในการเลือกใช้เสาเข็ม และการตอกเสาเข็มบ้าน/อาคารนั้นส่วนใหญ่ทางทีมงานของวิศวกรผู้ออกแบบบ้านจะเป็นผู้กำหนดไว้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่จะถูกระบุไว้ในแบบบ้าน (เรียกว่าพิมพ์เขียว) สิ่งสำคัญก็คือ ดูให้มั่นใจว่าเสาเข็มมีจำนวนครบถ้วน มีขนาดและความยาวตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือไม่ก่อนเริ่มลงมือในการตอกเสาเข็มบ้าน/อาคาร หรือเสาเข็มกด อีกทั้งตัวเสาเข็มที่จะนำมาทำโครงสร้าง/รากฐานของบ้านหรืออาคารนั้นตัวของเสาเข็มควรมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน และต้องมั่นใจว่าความแข็งแรงมีมากพอในแต่ละต้นสำหรับการต่อเสาเข็ม (กรณีที่ใช้ความยาวมากก็ต้องทำการต่อเสาเข็ม)

โดยการต่อเสาเข็มตอกตามหลักของวิศวกรรมนั้น มี 2 วิธี คือ

1. การต่อปลอกของเสาเข็ม คือ การต่อเสาเข็มโดยการใช้ปลอกเหล็กที่มีขนาดพอเหมาะกับขนาดของเสาเข็ม แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้เนื่องจากผิดพลาดได้ง่ายและมีความเสี่ยงสูง

2. การต่อเสาเข็มแบบตอกด้วยหลักการทางวิศวกรรมคือการเชื่อมด้วยไฟฟ้า มีวิธีนี้จะต้องควบคุมการเชื่อมต่อให้รอยเชื่อมรอบเสาเข็มและหน้าสัมผัสของเสาเข็มที่ต้องการต่อแนบกันอย่างสนิท เพราะตัวเสาเข็มนั้นต้องนำไปรับน้ำหนัก

3. การต่อเสาเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง หรือ เข็มสปัน (SPUN MICRO PILE)" เป็นเสาเข็มที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เนื้อคอนกรีต มีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เซนติเมตรนำเสามาเชื่อมต่อกัน โดยใช้วิธีการตอกเสาเข็มชนิดนี้ด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา(Drop Hammer System) ทำให้มันช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มากเสาชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคาร ที่พักอาศัยโรงงาน และงานปรับปรุงโครงสร้าง ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง

ความจำเป็นของการเสริมฐานรากหรือการตอกเสาเข็มของบ้าน/อาคาร นั้นมีดังข้อต่างๆต่อไปนี้

1. ทำเพื่อให้อาคารนั้นทำเพื่อรองรับโครงสร้างอาคารที่เกิดปัญหาจากการทรุดตัวและจมลงไปในดิน

2. ทำเพื่อให้อาคารนั้นทำเพื่อหยุดยั้งและป้องกันการทรุดตัวของโครงสร้างบ้าน/อาคารเนื่องจากมีการขุดดินใต้ระดับฐานรากของอาคารในบริเวณใกล้เคียง หรือเกิดกรณีรากฐานไม่แข็งแรง และทำให้รากฐานของบ้านมั่นคงที่สุด

3. ทำเพื่อให้อาคารนั้นทำเพื่อค้ำยันโครงสร้างอาคาร หรือรากฐานหลักของบ้าน/อาคาร

4. ทำเพื่อให้อาคารนั้นทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ฐานรากที่อยู่ลึก ๆ ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างฐานรากสิ่งปลูกสร้างใต้อาคารหรือห้องใต้ดินที่ต้องใช้รากฐานหรือการเจาะเสาเข็มไมโครไพล์ขนาดใหญ่

5. ทำเพื่อให้อาคารนั้นทำเพื่อเพิ่มขนาดฐานราก ทำให้รากฐานของบ้าน/อาคารนั้นสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น เช่นการต่อเติมเพิ่มชั้นอาคาร/บ้าน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่ต้องใช้การตอกเสาเข็ม หรือเสาเข็มกด

6. ทำเพื่อให้อาคารนั้นทำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับอาคาร/บ้านทำให้สามารถรองรับแรงกระแทกจากชิ้นส่วนอื่นๆที่อยู่เหนือฐานรากขึ้นไปได้

ชนิดของเสาเข็มที่ใช้กันในปัจจุบัน

1. เสาเข็มตอกเป็นการนำเสาเข็มลงไปในดินด้วยการใช้น้ำหนักตอกลงบนหัวเข็มเสาเข็มชนิดนี้เสาเข็มที่ตอกลงไปจะเข้าไปแทนที่ดินทำให้มีการเลื่อนและเคลื่อนตัวของชั้นดิน โดยเสาเข็มตอกนั้นจะทำมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กจึงทำให้มีราคาขายค่อนข้างแพง ทำให้ไม่นิยมใช้ในการทำโครงสร้าง/รากฐานหลัก แต่มักจะใช้ในกรณีของการซ่อมบ้านเสียมากกว่า

2. เสาเข็มเจาะนิยมใช้เจาะเสาเข็มบ้าน/อาคารในบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ติดกับอาคารข้างเคียง เพราะข้อดีของเสาเข็มเจาะคือสร้างความกระทบกระเทือนต่ออาคารใกล้เคียงน้อย มีหลักการง่ายๆสำหรับการเจาะเสาเข็มบ้าน/อาคารตคือจะเป็นการเจาะเอาดินออกมาจนถึงระดับที่ต้องการโดยใช้ปลอกเหล็กป้องกันดินพังแล้วจึงใส่เหล็กเสริมลงไปและเทคอนกรีตจนเต็มหลุมเจาะแทนที่ดินที่ถูกนำออกมา

โดยการเจาะเสาเข็มโดยวิธีใช้เสาเข็มเจาะเองก็แบ่งออกได้หลายประเภทตามวิธีการทำงานดังนี้

1. เสาเข็มเจาะระบบเปียก ซึ่งการตอกเสาเข็มประเภทนี้นั้นใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าเสาเข็มตอกจึงใช้ได้ดีกับการก่อสร้างในพื้นที่แคบๆ แต่งานระบบนี้จะค่อนข้างซับซ้อน

2. เสาเข็มเจาะระบบแห้ง นิยมใช้กันทั่วไปในงานก่อสร้างเช่นบ้านพักอาศัยทั่วไปเพราะเป็นระบบที่ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือมากในการเจาะเสาเข็มบ้าน/โครงสร้างฐานหลัก

3. เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์ (Micro pile) เป็นเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25 เซนติเมตรเสาเข็มขนิดนี้แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มักจะมีราคาแพงเนื่องจากใช้เทคนิคที่พิเศษกว่าแบบอื่น ๆใช้มากในงานซ่อมแซมอาคาร หรือต่อเติมบริเวณที่มีพื้นที่ในการทำงานน้อย ๆ

คุณสมบัติเด่นของเสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์ ( SPUN MICRO PILE)

1. เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์นั้นสามารถทำงานในพื้นที่คับแคบได้เนื่องจากใช้หน้างานขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนัก

2. การใช้วิธีการเจาะเสาเข็มแบบการใช้เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์นั้นจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง, สะดวกในการเจาะเสาเข็ม, หน้างานสะอาดเนื่องจากไม่มีดินโคลนที่ขุดขึ้นมา อีกทั้งยังแข็งแรงและทนทานอีกด้วย

3. การเจาะเสาเข็มกดนั้นสามารถตอกได้ลึกตามความเป็นจริงเนื่องจากเสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์นั้นใช้เทคโนโลยีการเจาะเสาเข็มระดับสูง

4. เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์มีมาตรฐานรองรับทำให้สามารถคำนวนโครงสร้างรากฐานเพื่อออกแบบให้รับน้ำหนักตามที่วิศวกรออกแบบไว้

5. เสาเข็มเจาะแบบไมโครไพล์สามารถตอกชิดกำแพง ผนังบ้านได้เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าเสาเข็มปกติทั่วไป

 

You know that pile is a type. There are important to crack and the house collapsed.

Our house is like a tree that has overgrown a strong foundation is the cornerstone of the house. There have to the weight of various parts of the house. Choose the appropriate pile and control of construction properly can help prevent problems later. The pile is divided into two main types of piles and pile hammer.

Pile hammer.

The piles are common like a long stick. There is a section of a circular or angle or (I) made of reinforced concrete. Then use crane press into the ground. Pile foundation is a small, hollow hexagon. Ideal for use small scale structure or not important such as fences, etc. In the part a pile made of wood but now that so expensive and size or quality control difficult, and piles of wood decay by the state. We will not current use of residential houses or buildings. Pile Hand-held Often used in the construction of large buildings. The hand is used to dry the house or building that is not very high. Used to construct than they piling hammer for construction in areas with narrow and can cause flicker and leads to suspension or division for the building's foundation is less than the strike, but the pile is dry. Need to control the quality of construction is that the pile hammer.

Small-displacement piles. Press the steel casing and soil with a diameter equal to the size of the pile into position to penetrate piles. Then the penetration depth of the soil, add the reinforcing steel and placing it to control of the hand dry pile. Examine the key step, starting from the exact location of the steel casing that is correct. Then, verify that the hole diameter, depth, size and shape as specified in a pile and make sure that the size of the reinforcing steel. And the length is in the form prescribed or not, the key is to check soil erosion that hole. The observation of the water spilled into the hole may be used to light the area at the bottom of the hole.

How to control processing of hand drying piles. Initially, check that the volume of concrete that uses nearby. With the amount of soil that was drilled out to make sure that the hole does not collapse or squeeze into. In placing the concrete, it will collapse after the steel casing was broken off. The concrete should be fit for the collapse of the steel casing was then withdrawn to pull it upright steel casing. Otherwise, the vertical piles in accordance with the tilt. Cause the weight of the building.

In general when construction the house. Engineers often use pile hammer because it is easy to check quality. Work is being nailed to a stake in the work area is not suitable for housing in the area, a narrow wedge. It can be transported into the area of pile construction also cause noise. And the suspension order. This may cause cracks that are consecutive the danger to happen an accident while working from crane or pile fall. If you have space it may be necessary to choose the more expensive hand and high quality control. Must be clean and dirty water from holes dug in the pile.

The pile should then be nailed to a wooden support where intended. The distance from both ends, about one-fifth of the length of the pile and should check the manufacturing date which can be found at the stake. Pile should be at least no less than seven days and must ensure that Piles hammered into the ground every tree that does not break the strike; sometimes it may be necessary for the construction of the pile, the length of the schedule.

There are two ways to react to the pile.

 1. Steel Tube
  Is the pile by using a steel casing that is appropriate to the size of a needle because of the high risk.
 2. Connected with electricity.
  The pile is a steel plate attached to the mast head which is intended for use in connection with the stake to control the weld around the piles and piles of contacts to a close, and if not firmly attached together. The thin sheet steel, it is important to reinforce. Pile on the weight of the structure must have the same length. The piles must be located on hard soil. Do not use different types of piles in the same building.

Centrifugal compressors, the piles or piles spun (SPUN MICRO PILE).

"Piles pressure centrifugal forces" that are known. "Spun Pile" is produced by the pile. Spinning process in concrete formwork and concrete, this rotates at high speed. A higher density than conventional concrete casting method has a high strength. The weight is spun like a pillar of a circular central hollow wire frame; steel compression is embedded in the concrete around a diameter of 21 cm thickness of concrete in the range of 6-8 cm and a length in the range of 1.5 meters in length can be increased by the antenna is connected. Using this type of crane and pile it (Drop Hammer System) is a hollow spun pile, thereby reducing the vibration hammer. If the pile is very long, it can reduce the pressure of the soil, while the strike. The earth is a hollow hole of the pole, which will help reduce damage to the building adjacent to the antenna of this type suitable for use as the foundation of the building. Residential facility and restructuring in high stability.

The necessary of strengthen the foundations.

 1. To support the structural problems of subsidence and sink into the soil or the underground structure instability.
 2. To stop and prevent the collapse of structures due to excavation of the foundations of buildings in the vicinity.
 3. Structural bracing or used as bracing as the primary foundation for building modifications.
 4. To increase capacity. The foundation is deep due to the structure and logic.
 5. To increase the size of the foundation. I can get more weight for the extended floor.
 6. To increase the capacity of the building for move to another installation.

The type of pile used in the present.

 1. “ Pile hammer” a stake into the ground with the weight of the hammer down on this type of piles, needle piles hammered into the land to make a move and the movement of soil, especially in the flat. This is the foundation for the construction of a large area away from building one. Saturday brought a pile hammer is used, such as various kinds. Piles of wood is used for the pile of wood that needs to be nailed to a stake below the water level at all times to prevent termite or insects destroy wood and air is an important part of the needle cannot wear it. But in the pile of wood that are rare and most expensive pile hammer used in the precast concrete piles with concrete piles and pile 2 which is stressed. There are several types of piles. To a stake, stressed the advantages over the pile of reinforced concrete that can be made longer by a cross-section smaller than the effects of pile driving to houses in the neighborhood surrounding the dwindling pile hammer of last week. Steel piles are used most often a steel H piles, because they can be easily hammered into the ground. And load just fine, but piles of steel is relatively expensive, so often used in case of repair due to subsidence, fracture of the building foundation, it is important that as the foundation of the house should be concerned. Details to the home of the very few to start you on a good foundation for the later it is the very heart of course I would like to mention a pile of so-called Work.
 2. “Hand-held Pile” used in areas with limited space. The area is adjacent to the building's construction. Work is due to the advantages of the damage to buildings nearby, but they are more expensive than some of the pile hammer in hand, will penetrate the soil to the level required by the steel casing to protect the soil then broken down into steel and concrete filled pile hole was divided into several categories according to the method works as follows. Hand-held Pile is suitable for large construction equipment, large and quite complex.
 3. “Hand-held Dry Pile” common used in residential construction is generally preferred because it is very easy to use hand tools of this type have a circular cross section. Not exceeding 60 cm in diameter generally used for building houses the needle to penetrate 35 cm diameter and a length of about 20 to 30 meters.
 4. “Micro pile” is a pile of small diameter piles up to 25 cm above it, although small, are often more expensive than other types of special techniques used a lot in the building or addition of a little room to work like leather man tools, but they have different styles, different cut off. H-shaped cross-section shaped like a T or a pile plus the weight of this kind can be very robust

Features of the pile SPUN MICRO PILE.

 1. To work in a confined space.
 2. Not cause noise pollution with clean soil, mud, strong and durable.
 3. Can break it down as fact.
 4. Ensure the quality and weight can support the weight of the design engineer.
 5. Can strike the wall with the wall.