423 ถ.สุขุมวิท77 ซ.อ่อนนุช39 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

02-311-6677

เปิดทำการ : จันทร์ – เสาร์ 8:00-18:00น.

ยกปรับระดับอาคาร (Lifting)

ยกปรับระดับอาคาร ในการปรับยกระดับอาคารนี้ สามารถปรับยกได้ 2 แบบ

Visit Website
ยกปรับระดับอาคาร (Lifting)

แบบที่ 1. การปรับยกแบบเสริมฐานราก

การปรับยกอาคารแบบเสริมฐานรากนี้ เกิดจากฐานรากเดิมทรุดตัว และบ้านเอียง หรือเสาเข็มหัก ต้องทำการเสริมเสาเข็มเสียก่อนถึงจะทำการปรับยกอาคารได้ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่สามารถยกได้ง่าย เพราะได้เสริมเข็มความแข็งแรงกับตัวฐานรากแล้ว จึงมีความปลอดภัยในการยกบ้าน

ยกปรับระดับอาคาร (Lifting)

แบบที่ 2. การปรับยกแบบไม่เสริมเสาเข็ม

ในกรณีนี้ คือ การปรับยกโดยที่บ้านไม่ทรุดเอียง หรือตัวบ้านไม่ได้มีคานเสียหาย แต่ลูกค้าต้องการยกตัวบ้านให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ต้องมีการตรวจสอบ และดูหน้างานจากช่างที่ชำนาญงานก่อนการทำงาน

คำเตือน : วิธีการปรับยกตัวอาคารแต่ละขั้นตอน ต้องมีช่างที่ชำนาญการ และมีประสบการณ์เฉพาะทางเท่านั้น

การปรับยกแบบ เสริมฐานราก

เมื่อฐานรากเดิม เกิดการทรุด เอียง หรือเสาเข็มหัก ทำให้ต้องทำการเสริมเสาเข็มก่อนจึงจะสามารถปรับยกบ้าน หรืออาคารได้ โดยมีขั้นตอนคือ

1. จัดเตรียมสถานที่หน้างาน โดยการกั้นขอบเขตพื้นที่การทำงานให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเป็นการรักษาความปลอดภัย และรักษาความสะอาด จากนั้นจัดเตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมก่อนเริ่มดำเนินงาน

2. ทำการขุดดิน และย้ายดินออก เพื่อให้มีพื้นที่ว่างในการทำงาน ป้องกันปัญหาดินพังทลาย โดยที่ผู้อาศัยสามารถใช้งานอาคารได้ตามปกติ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุตกแต่งในอาคารที่ได้ติดตั้งไปแล้ว

3. เสริมเสาเข็มไมโครไพล์ โดยการตัดท่อเหล็กกลม กลวง เป็นท่อนๆให้ได้ความยาวท่อนละประมาณ 1 เมตร ทาสีกันสนิม (Red Oxide) สองชั้น จากนั้นปิดปลายท่อของเสาท่อนแรก เพื่อไม่ให้ดินเข้าไปอุดด้านในใช้แม่แรงไฮดรอลิก กดเสาเข็มไมโครไพล์ลงไปทีละท่อน แล้วใช้การเชื่อมไฟฟ้าต่อแต่ละท่อนเข้าด้วยกัน กดเสาเข็มจนได้ระดับความลึกที่ต้องการโดยพิจารณาจากผลการทดสอบ Parallel eismic Test หากค่าการรับน้ำหนักไม่ถึง 20 ตัน จะต้องแจ้งผู้ออกแบบ เพื่อทำการแก้ไขหลังจากนั้นเทคอนกรีตเหลวลงในปลอกเหล็ก เพื่อป้องกันปัญหาการกัดกร่อนของสนิมเหล็ก

4. ประกอบฐานราก โดยค้ำยันเสาเข็มไมโครไพล์กับโครงสร้างอาคารแล้วตัดเสาเข็มเดิมทิ้ง เพื่อถ่ายเทน้ำหนักไปยังเสาเข็มใหม่ จากนั้นประกอบฐานใหม่เข้ากับเสาเข็มไมโครไพล์

5. ปรับยกระดับบ้าน หรืออาคาร โดยถ่ายน้ำหนักจากฐานรากเดิมสู่ฐานรากใหม่ทุกจุด เพื่อตรวจสอบว่าเสาเข็ม และฐานรากใหม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามแบบ จากนั้นจึงยกปรับระดับอาคารด้วยแม่แรงไฮดรอลิก
รวมถึงตรวจสอบค่าระดับให้เหมาะสมกับการปรับระดับของฐานรากในแต่ละจุด

6. นำดินมาถมกลับคืนที่ใต้อาคารเช่นเดิม ซ่อมแซมรอยร้าวของอาคารให้กลับสู่สภาพปกติ แล้วจึงเก็บงาน รวมถึงทำความสะอาดให้เรียบร้อย

โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
086-338-9933

ยกปรับระดับอาคาร (Lifting)

การปรับยกแบบ ไม่เสริมเสาเข็ม

จะดำเนินการด้วยวิธีนี้ได้ต่อเมื่อโครงสร้าง บ้าน อาคาร และ ส่วนต่อเติม ไม่มีการทรุด เอียงหรือเสียหาย แต่ต้องการยกให้สูงขึ้น ทั้งนี้จำเป็นที่จะต้องให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบ และดูหน้างานก่อน

หมายเหตุ : หลังจากแก้ปัญหาโครงสร้างฐานรากของอาคาร หรือบ้านแล้ว หากอาคารยังเอียงตัว แตกร้าว หรือไม่อยู่ในระนาบ บริษัท ฐานสมบูรณ์ จำกัด จะทำการยก ปรับระดับอาคารด้วยการตัดเสาตอม่อออก แล้วใช้แม่แรงไฮโดรลิกยกอาคารขึ้น โดยทำพร้อมๆ กันทั้งหลัง ซึ่งระดับการยกแต่ละจุดจะมาก หรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความลาดเอียงของตัวอาคารควบคุมโดยมุมปิด เพื่อไม่ให้อาคารเกิดการแตกร้าว

โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
086-338-9933

กว่า 100โครงการ
500 หลังคาเรือน
ทั่วประเทศไทย

ทีมงานคุณภาพของ ฐานสมบูรณ์

ในการเสริมฐานรากนั้นไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการทำงานมาก ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง เนื่องจากไม่มีแรงสั่นสะเทือน ไม่มีเสียงดังรบกวน และยังไม่มีมลภาวะอย่างฝุ่นควัน มารบกวนในขณะดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ผู้อาศัยสามารถพักอาศัยในอาคารได้ตามปกติ

โทรปรึกษาวิศวกร ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
086-338-9933

line tansomboon